City Apartments Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste       

Rekisterin nimi ja yhteyshenkilö

City Apartments Oy asiakasrekisteri. Yhteyshenkilö Toimitusjohtaja Kim P. 

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitoon, asiakaspalveluun, tapahtumajärjestelyihin, tiedottamiseen ja markkinointiviestintään liittyen. City Apartments Oy huolehtii yksityisyyden suojan periaatteiden ja henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti sekä luottamuksellisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen ja hallintaan; palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen, toimittamiseen ja tarjoamiseen; laskutukseen, luotonvalvontaan sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös City Apartments Oy palveluiden ja tuotteiden mainontaan, markkinointiin ja markkinatutkimuksiin sekä suoramarkkinoinnin kohdistamiseen rekisteröidyille. Viestinnän tunnistetietoja käytetään voimassa olevan lainsäädännön sallimiin tarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi mediakohtaisesti tai kokonaan.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja:

asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti, työpaikka, työtehtävä ja/tai yhteisön tiedot. Asiakkaan työpaikka ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. Asiakkaan maksutiedot ja käyttöhistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan suoraan asiakkailta puhelimitse tai sähköpostilla ja asiakassuhteen hoitamista varten joko sähköisten internetlomakkeiden tai tulostettavien rekisterilomakkeiden avulla. Asiakaspalvelutilanteissa puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten esimerkiksi sähköpostiviestit, tallentaa.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan vain viranomaisille laissa määrätyltä osuudelta. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Aineistoa säilytetään enintään 36kk:tta. Tiedot ovat palomuurisuojattu ja sijaitsevat City Apartments Oy omassa tai heidän valtuuttaman konesalioperaattorin lukitussa konehuoneessa. Järjestelmän käyttövalvonta on City Apartments Oy Toimitusjohtajalla. Tietokantaan on käyttöoikeudet vain City Apartments Oy nimetyllä henkilökunnalla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

”City Apartments Oy, Rekisteriasiat, Vuorikatu 18, 00100 Helsinki”.